Dział ten ma na celu zobrazowanie ogromu prac wykonanych przy ratowaniu najokazalszego dworu sandomierskiego, którego historię w skrócie Państwo już znają. 
 
Na wstępie należy podkreślić, że to dzięki staraniom Pani Marty Sobolewskiej w dniu 30.04.1959 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan mgr inż. arch. Adam Klimek działający przy Wydziale Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach wpisał ten obiekt do rejestru zabytków województwa kieleckiego pod Nr 847 jako zabytek architektury polskiej z XVIIIw.
 
W posiadanie najstarszych dokumentów weszliśmy właśnie dzięki rodzinie Państwa Sobolewskich żyjących z dziada pradziada w Sandomierzu i spokrewnionych z rodziną Karpińskich.  Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność Panu Doktorowi Piotrowi Sobolewskiemu oraz jego rodzinie za tak wspaniały dar.
 
Dokumentacja ta to XIXw. plan wykonany na płótnie obrazujący całą posesję wraz z nieistniejącą oficyną, dokumentacja dotycząca rozbudowy dworku jak również plan na płótnie tzw. inwentaryzacja wykonana tuż przed wybuchem II wojny światowej. Jest to zaledwie fragment przekazanych nam dokumentów z epoki świetności dworu i życia rodziny Karpińskich.
 
Następna dokumentacja fotograficzna to okres powojenny, kiedy to dwór, podobnie jak wszystkie prywatne budynki, został skomunalizowany i zasiedlony wieloma rodzinami. Był to pierwszy poważny okres dewastacji tegoż obiektu.
 
Po roku 1967, kiedy to górująca nad dworkiem wschodnia skarpa poczęła się obsuwać i trwały prace przy jej zabezpieczaniu,  powojennych lokatorów dworu stopniowo wykwaterowywano.
Od tego momentu obiekt ten stopniowo popadał w ruinę co obrazują kolejne dokumentacje.
 Wykonywanie takowych inwentaryzacji w kolejnych latach (1969, 1987 i 1993)
świadczyło o fakcie przywiązywania do tegoż obiektu wielkiej wagi i zamiarach jego ratowania. Jednak były to jedynie plany rewaloryzacji wykonywane jedynie szczątkowo  a nie zabezpieczone przed wandalizmem ruiny dworku stopniowo niszczały, rozkradano dekoracyjne elementy zabytkowej stolarki a następnie podpalono.
 
Stan dworu w momencie jego zakupu (w 1995 roku) obrazują amatorskie zdjęcia.
Jednak mimo wielu przeciwności i bardzo wielu wyrzeczeń po 20 latach rewaloryzacja dobiega końca.
Sandomierz odzyskał najokazalszy dwór zdobiący przedmieście Rybitwy.
 
Po reformie administracyjnej Państwa i utworzeniem z dniem 01.01.1999r. województwa świętokrzyskiego dworek przy ul. Browarnej 9 w miejscowości Sandomierz, uznany za zabytek decyzją WKZ w Kielcach został obecnie wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr A.772

 
Rok 1969
Rok 1987
Rok 1993
Rok 1995

Jakub Majsak przed głównym wejściem do dworu:
Lidia Majsak zakłada pierwszy ogródek:


Inne dokumenty


 

Artykuł z dnia 10 maja 2001r.:
Koncepcja odtworzenia dawnych oficyn wykonana przez architekta Ś.p. mgr Zofię Łotkowską:
Zachęcamy również do zapoznania się z historią i zabytkami Sandomierza